بایگانیِ دسامبر, 2009

شطرنجی

• دسامبر 25, 2009 • نوشتن دیدگاه

اپیزود ۴۰ تیکه!

• دسامبر 15, 2009 • نوشتن دیدگاه

یک پاسپارتو ی ساده…

• دسامبر 6, 2009 • نوشتن دیدگاه

شروع

• دسامبر 5, 2009 • نوشتن دیدگاه